विश्लेषण करा  किंवा    भाषा:

Ananta प्रथम नाव परिभाषा

Ananta नाव परिभाषा: Ananta या नावाच्या अन्य भाषांमध्ये हे नाव, शब्दलेखन आणि उच्चारण रूपे, स्त्री आणि पुरूष प्रकार आहेत.

Ananta परिभाषित करा

Means "infinite, endless" in Sanskrit. This is a transcription of both the masculine form अनन्त / अनंत (an epithet of the Hindu god विष्णू) and the feminine form अनन्ता / अनंता (an epithet of the goddess Parvati).

Ananta हा मुलगा आहे का?

होय, Ananta हे मर्दानी लिंग आहे

Ananta एक मुलीचे नाव आहे?

होय, Ananta चे नाव स्त्रीत्व आहे

Ananta प्रथम नाव कुठून येते?

Ananta मध्ये हिंदू मधील सर्वात सामान्य नाव.

Ananta प्रथम नावाने तत्सम नाव

Ananta प्रथम नावसाठी अन्य शब्दलेखन

, , , (संस्कृतमध्ये)

आपले नाव आणि आडनाव विश्लेषण. ते फुकट आहे!

किंवा
आपले नाव:
आपले आडनाव:
विश्लेषण मिळवा

Ananta नावाचे प्रथम नाव बद्दल अधिक

Ananta नावाचा अर्थ

Ananta म्हणजे काय? Ananta नावाचा अर्थ.

 

प्रथम नाव Ananta मूळ

Ananta कुठे नाव आले? प्रथम नाव मूळ Ananta

 

Ananta प्रथम नाव परिभाषा

Ananta प्रथम नाव असलेल्या अन्य भाषांमध्ये हे नाव, शब्दलेखन आणि उच्चारण भिन्नरूप, स्त्री आणि पुरुष रूपे.

 

Ananta इतर भाषांमध्ये

दुसर्या देशामध्ये दुसर्या भाषेमध्ये Ananta प्रथम नाव असलेल्या पूर्वीचे नाव कसे आहे ते जाणून घ्या.

 

Surnames सह Ananta सहत्वता

Ananta आडनाव सह अनुकूलता चाचणी.

 

Ananta इतर नावे सह सुसंगतता

इतर नावांसह Ananta सहत्वता चाचणी.

 

Ananta नावांसह आडनांची यादी

Ananta नावांसह आडनांची यादी