विश्लेषण करा  किंवा    भाषा:

आर्य प्रथम नाव परिभाषा

आर्य नाव परिभाषा: आर्य या नावाच्या अन्य भाषांमध्ये हे नाव, शब्दलेखन आणि उच्चारण रूपे, स्त्री आणि पुरूष प्रकार आहेत.

आर्य परिभाषित करा

From an old Indo-Iranian root meaning "Aryan, noble". In India, this is a transcription of both the masculine form आर्य and the feminine form आर्या. In Iran it is only a masculine name.

आर्य हा मुलगा आहे का?

होय, आर्य हे मर्दानी लिंग आहे

आर्य एक मुलीचे नाव आहे?

होय, आर्य चे नाव स्त्रीत्व आहे

आर्य प्रथम नाव कुठून येते?

आर्य मध्ये पर्शियन, भारतीय, हिंदी, मल्याळम मधील सर्वात सामान्य नाव.

आर्य प्रथम नावसाठी अन्य शब्दलेखन

آریا (फारसीमध्ये), , (हिंदीमध्ये), , (मल्याळम मध्ये)

आर्य नाव रूपे

आपले नाव आणि आडनाव विश्लेषण. ते फुकट आहे!

किंवा
आपले नाव:
आपले आडनाव:
विश्लेषण मिळवा

आर्य नावाचे प्रथम नाव बद्दल अधिक

आर्य नावाचा अर्थ

आर्य म्हणजे काय? आर्य नावाचा अर्थ.

 

प्रथम नाव आर्य मूळ

आर्य कुठे नाव आले? प्रथम नाव मूळ आर्य

 

आर्य प्रथम नाव परिभाषा

आर्य प्रथम नाव असलेल्या अन्य भाषांमध्ये हे नाव, शब्दलेखन आणि उच्चारण भिन्नरूप, स्त्री आणि पुरुष रूपे.

 

Surnames सह आर्य सहत्वता

आर्य आडनाव सह अनुकूलता चाचणी.

 

आर्य इतर नावे सह सुसंगतता

इतर नावांसह आर्य सहत्वता चाचणी.

 

आर्य नावांसह आडनांची यादी

आर्य नावांसह आडनांची यादी