विश्लेषण करा  किंवा    भाषा:

वॉकर परिभाषा

वॉकर आडनाव परिभाषा: अन्य भाषांमध्ये हे आडनाव, वॉकर आद्याचे शेवटचे नाव असलेल्या शब्दलेखन आणि उच्चारण आहेत.

वॉकर परिभाषित करा

Occupational name for a person who walked on damp raw cloth in order to thicken it. It is derived from Middle English walkere, Old English wealcan meaning "to move".

कोठे वॉकर आड येते?

वॉकर मध्ये सर्वात सामान्य इंग्रजी
अंतिम नाव वॉकर: व्यवसाय.

आपले नाव आणि आडनाव विश्लेषण. ते फुकट आहे!

किंवा
आपले नाव:
आपले आडनाव:
विश्लेषण मिळवा

आडनाव वॉकर बद्दल अधिक

वॉकर महत्त्व

वॉकर म्हणजे काय? आद्याचे अर्थ वॉकर

 

वॉकर मूळ

वॉकर आडनाव कोठे आले? आद्याचे मूळ वॉकर

 

वॉकर परिभाषा

अन्य भाषांमध्ये हे आडनाव, वॉकर आद्याचे शेवटचे नाव असलेल्या शब्दलेखन आणि उच्चारण प्रकार.

 

वॉकर कसे करावे

आपण वॉकर कसे म्हणू शकता? वॉकर हे वेगवेगळे मार्ग आहेत. वॉकर मधील उच्चारण

 

वॉकर आडनाव प्रसार करीत आहे

वॉकर आडनाव कुठे आहे? वॉकर हे शेवटचे नाव कसे आहे?

 

नावेसह वॉकर सहत्वता

नावेसह वॉकर सहत्वता चाचणी.

 

वॉकर इतर आडनावांसह सुसंगतता

इतर आडनाव सह वॉकर सहत्वता चाचणी.

 

वॉकर सह जाणारे नाव

वॉकर सह जाणारे नाव