विश्लेषण करा  किंवा    भाषा:

प्रथम नाव Ananta मूळ

प्रथम नाव Ananta चे मूळ विविध देश आणि भाषांमध्ये Ananta नावाचे मूळ नाव मूळ इतिहास

प्रथम नाव Ananta चे मूळ

Ananta >

संस्कृत (शब्द)

Ananta ला प्रथम नाव असलेले पूर्ण झाड

Ananta >

संस्कृत (शब्द)

 
 
Ananta >

हिंदू

 
 
 
Anant >

हिंदी

 
 
 
Anant >

मराठी

 
 
 
Ananth >

तामिळ

 
 
 
Ananth >

तेलगू

 
 
 
Ananth >

कन्नड

 
 
 
Anantha >

तामिळ

 
 
 
Anantha >

तेलगू

 
 
 
Anantha >

कन्नड

आपले नाव आणि आडनाव विश्लेषण. ते फुकट आहे!

किंवा
आपले नाव:
आपले आडनाव:
विश्लेषण मिळवा

Ananta नावाचे प्रथम नाव बद्दल अधिक

Ananta नावाचा अर्थ

Ananta म्हणजे काय? Ananta नावाचा अर्थ.

 

प्रथम नाव Ananta मूळ

Ananta कुठे नाव आले? प्रथम नाव मूळ Ananta

 

Ananta प्रथम नाव परिभाषा

Ananta प्रथम नाव असलेल्या अन्य भाषांमध्ये हे नाव, शब्दलेखन आणि उच्चारण भिन्नरूप, स्त्री आणि पुरुष रूपे.

 

Ananta इतर भाषांमध्ये

दुसर्या देशामध्ये दुसर्या भाषेमध्ये Ananta प्रथम नाव असलेल्या पूर्वीचे नाव कसे आहे ते जाणून घ्या.

 

Surnames सह Ananta सहत्वता

Ananta आडनाव सह अनुकूलता चाचणी.

 

Ananta इतर नावे सह सुसंगतता

इतर नावांसह Ananta सहत्वता चाचणी.

 

Ananta नावांसह आडनांची यादी

Ananta नावांसह आडनांची यादी