विश्लेषण करा  किंवा    भाषा:

प्रथम नाव Deepak मूळ

प्रथम नाव Deepak चे मूळ विविध देश आणि भाषांमध्ये Deepak नावाचे मूळ नाव मूळ इतिहास

प्रथम नाव Deepak चे मूळ

Dipaka >

संस्कृत (शब्द)

दीपिका >

हिंदू

दीपाक >

हिंदी


दीपाक >

मराठी


दीपाक >

बंगाली


दीपाक >

गुजराती


दीपाक >

पंजाबी


दीपाक >

मल्याळम


दीपाक >

कन्नड


दीपाक >

तामिळ


दीपाक >

तेलगू


दीपाक >

नेपाळी

Deepak >

हिंदी (प्रकार प्रतिलेखन)


Deepak >

मराठी (प्रकार प्रतिलेखन)


Deepak >

बंगाली (प्रकार प्रतिलेखन)


Deepak >

गुजराती (प्रकार प्रतिलेखन)


Deepak >

पंजाबी (प्रकार प्रतिलेखन)


Deepak >

मल्याळम (प्रकार प्रतिलेखन)


Deepak >

कन्नड (प्रकार प्रतिलेखन)


Deepak >

तामिळ (प्रकार प्रतिलेखन)


Deepak >

तेलगू (प्रकार प्रतिलेखन)


Deepak >

नेपाळी (प्रकार प्रतिलेखन)

Deepak ला प्रथम नाव असलेले पूर्ण झाड

Dipaka >

संस्कृत (शब्द)

 
 
दीपिका >

हिंदू

 
 
 
दीपाक >

हिंदी

 
 
 
 
Deepak >

हिंदी (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
 
दीपाक >

मराठी

 
 
 
 
Deepak >

मराठी (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
 
दीपाक >

बंगाली

 
 
 
 
Deepak >

बंगाली (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
 
दीपाक >

गुजराती

 
 
 
 
Deepak >

गुजराती (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
 
दीपाक >

पंजाबी

 
 
 
 
Deepak >

पंजाबी (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
 
दीपाक >

मल्याळम

 
 
 
 
Deepak >

मल्याळम (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
 
दीपाक >

कन्नड

 
 
 
 
Deepak >

कन्नड (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
 
दीपाक >

तामिळ

 
 
 
 
Deepak >

तामिळ (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
 
दीपाक >

तेलगू

 
 
 
 
Deepak >

तेलगू (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
 
दीपाक >

नेपाळी

 
 
 
 
Deepak >

नेपाळी (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
Dipika >

हिंदी

 
 
 
Deepika >

हिंदी (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
Dipika >

मराठी

 
 
 
Deepika >

मराठी (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
Dipika >

कन्नड

 
 
 
Deepika >

कन्नड (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
Dipika >

मल्याळम

 
 
 
Deepika >

मल्याळम (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
Dipika >

तामिळ

 
 
 
Deepika >

तामिळ (प्रकार प्रतिलेखन)

 
 
Dipika >

तेलगू

 
 
 
Deepika >

तेलगू (प्रकार प्रतिलेखन)

आपले नाव आणि आडनाव विश्लेषण. ते फुकट आहे!

किंवा
आपले नाव:
आपले आडनाव:
विश्लेषण मिळवा

Deepak नावाचे प्रथम नाव बद्दल अधिक

Deepak नावाचा अर्थ

Deepak म्हणजे काय? Deepak नावाचा अर्थ.

 

प्रथम नाव Deepak मूळ

Deepak कुठे नाव आले? प्रथम नाव मूळ Deepak

 

Deepak प्रथम नाव परिभाषा

Deepak प्रथम नाव असलेल्या अन्य भाषांमध्ये हे नाव, शब्दलेखन आणि उच्चारण भिन्नरूप, स्त्री आणि पुरुष रूपे.

 

Deepak इतर भाषांमध्ये

दुसर्या देशामध्ये दुसर्या भाषेमध्ये Deepak प्रथम नाव असलेल्या पूर्वीचे नाव कसे आहे ते जाणून घ्या.

 

Surnames सह Deepak सहत्वता

Deepak आडनाव सह अनुकूलता चाचणी.

 

Deepak इतर नावे सह सुसंगतता

इतर नावांसह Deepak सहत्वता चाचणी.

 

Deepak नावांसह आडनांची यादी

Deepak नावांसह आडनांची यादी