विश्लेषण करा  किंवा    भाषा:

प्रथम नाव Dinesh मूळ

प्रथम नाव Dinesh चे मूळ विविध देश आणि भाषांमध्ये Dinesh नावाचे मूळ नाव मूळ इतिहास

प्रथम नाव Dinesh चे मूळ

Dina + Isha >

संस्कृतसंस्कृत (घटक)(घटक)

दिनेशા >

हिंदू

Dinesh >

हिंदी

Dinesh ला प्रथम नाव असलेले पूर्ण झाड

Dina + Isha >

संस्कृतसंस्कृत (घटक)(घटक)

 
 
दिनेशા >

हिंदू

 
 
 
Dinesh >

हिंदी

 
 
 
Dinesh >

मराठी

 
 
 
Dinesh >

तामिळ

 
 
 
Dinesh >

तेलगू

 
 
 
Dinesh >

मल्याळम

 
 
 
Dinesh >

कन्नड

 
 
 
Dinesh >

गुजराती

 
 
 
Dinesh >

बंगाली

 
 
 
Dinesh >

पंजाबी

 
 
 
Dinesh >

नेपाळी

आपले नाव आणि आडनाव विश्लेषण. ते फुकट आहे!

किंवा
आपले नाव:
आपले आडनाव:
विश्लेषण मिळवा

Dinesh नावाचे प्रथम नाव बद्दल अधिक

Dinesh नावाचा अर्थ

Dinesh म्हणजे काय? Dinesh नावाचा अर्थ.

 

प्रथम नाव Dinesh मूळ

Dinesh कुठे नाव आले? प्रथम नाव मूळ Dinesh

 

Dinesh प्रथम नाव परिभाषा

Dinesh प्रथम नाव असलेल्या अन्य भाषांमध्ये हे नाव, शब्दलेखन आणि उच्चारण भिन्नरूप, स्त्री आणि पुरुष रूपे.

 

Surnames सह Dinesh सहत्वता

Dinesh आडनाव सह अनुकूलता चाचणी.

 

Dinesh इतर नावे सह सुसंगतता

इतर नावांसह Dinesh सहत्वता चाचणी.

 

Dinesh नावांसह आडनांची यादी

Dinesh नावांसह आडनांची यादी