विश्लेषण करा  किंवा    भाषा:

प्रथम नाव Vinay मूळ

प्रथम नाव Vinay चे मूळ विविध देश आणि भाषांमध्ये Vinay नावाचे मूळ नाव मूळ इतिहास

प्रथम नाव Vinay चे मूळ

Vinaya >

संस्कृत (शब्द)

Vinay >

हिंदी

Vinay ला प्रथम नाव असलेले पूर्ण झाड

Vinaya >

संस्कृत (शब्द)

 
 
Binay >

बंगाली

 
 
Vinay >

हिंदी

 
 
Vinay >

मराठी

 
 
Vinay >

कन्नड

 
 
Vinay >

मल्याळम

 
 
Vinay >

तामिळ

आपले नाव आणि आडनाव विश्लेषण. ते फुकट आहे!

किंवा
आपले नाव:
आपले आडनाव:
विश्लेषण मिळवा

Vinay नावाचे प्रथम नाव बद्दल अधिक

Vinay नावाचा अर्थ

Vinay म्हणजे काय? Vinay नावाचा अर्थ.

 

प्रथम नाव Vinay मूळ

Vinay कुठे नाव आले? प्रथम नाव मूळ Vinay

 

Vinay प्रथम नाव परिभाषा

Vinay प्रथम नाव असलेल्या अन्य भाषांमध्ये हे नाव, शब्दलेखन आणि उच्चारण भिन्नरूप, स्त्री आणि पुरुष रूपे.

 

Vinay इतर भाषांमध्ये

दुसर्या देशामध्ये दुसर्या भाषेमध्ये Vinay प्रथम नाव असलेल्या पूर्वीचे नाव कसे आहे ते जाणून घ्या.

 

Surnames सह Vinay सहत्वता

Vinay आडनाव सह अनुकूलता चाचणी.

 

Vinay इतर नावे सह सुसंगतता

इतर नावांसह Vinay सहत्वता चाचणी.

 

Vinay नावांसह आडनांची यादी

Vinay नावांसह आडनांची यादी